isearch

ĐẢNG UỶ TẬP ĐOÀN SAO MAI: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA XIII

Thứ 2, 03/10/2022, 21:48 GMT+7

Ngày 1/10/2022, tại Hội trường Tập đoàn Sao Mai, Đảng uỷ Tập đoàn Sao Mai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Đến dự, có đồng chí Thái Minh Hiển - Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, đ/c Lê thị Nguyệt Thu - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Sao Mai, đ/c Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Sao Mai cùng 150 đảng viên Đảng bộ của Tập đoàn.

1a

Đ/c Thái Minh Hiển – Bí thư Đảng uỷ Cơ quan và khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang, giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII cho đảng viên Sao Mai được rõ

  1. Hội nghị, các cán bộ đảng viên đã được nghe đồng chí Thái Minh Hiển – Bí thư Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang, giới thiệu những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đ/c Thái Minh Hiển cũng tập trung làm rõ sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết; quan điểm chỉ đạo của Đảng; mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

2b

Các đảng viên tham dự tại Hội nghị

3b

Quang cảnh Hội Nghị

Thông qua việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 khóa XIII, giúp cán bộ đảng viên Tập đoàn Sao Mai nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thành Nam

Chia sẻ: