isearch
Tư vấn xây dựng

Tư vấn xây dựng

Với tốc độ tăng trưởng đầu tư hàng năm tính theo tỉ lệ % luôn ở mức hai chữ số, các dự án mới liên tục ra đời đòi hỏi Sao Mai cần phải tự chủ trong hoạt động tư vấn xây dựng, kịp thời đáp ứng cho sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, từ năm 2004 Sao Mai đã thành lập công ty con chuyên về lĩnh vực tư vấn xây dựng (như lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, lập đồ án qui hoạch, thiết kế công trình, giám sát thi công, đo đạc, kiểm định, .v.v.) với tên gọi hiện nay là Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư tài chính (ASTAR).

Chặng đường 19 năm hình thành và phát triển đã cho phép ASTAR có một đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân, kỹ thuật viên, … hơn 100 người được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm và trưởng thành qua thực tiễn các dự án lớn của Tập đoàn. ASTAR đang là cách tay đắc lực, đảm trách toàn bộ nghiệp vụ tư vấn xây dựng trong hầu hết các dự án đầu tư phát triển của Tập đoàn Sao Mai.