isearch
Tuyển dụng

Tuyển dụng

Chính Sách - Phúc Lợi

Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và địa điểm công việc
Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và địa điểm công việc
Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và địa điểm công việc

Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Để đáp ứng nhân sự cho SAO MAI GROUP, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí:
Vị trí tuyển dụng Phòng ban Nơi Làm việc Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LAM KINH RESORT & SPA Tất cả Thanh Hóa