isearch
Careers

Careers

Welfare policy

Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và địa điểm công việc
Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và địa điểm công việc
Người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng theo quy chế rõ ràng. Ngoài ra còn có các khoản phụ cấp, trợ cấp và chế độ đãi ngộ khác tùy theo chức vụ và địa điểm công việc

Current Vacancies

Để đáp ứng nhân sự cho SAO MAI GROUP, hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí:
Available Positions Department Workplace View detail
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LAM KINH RESORT & SPA Tất cả An Giang
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LAM KINH RESORT & SPA Tất cả An Giang
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LAM KINH RESORT & SPA Tất cả Thanh Hóa
Kế toán tổng hợp cao cấp Phòng tài chính kế toán Hà Nam
Kế toán tổng hợp cao cấp Phòng tài chính kế toán Hà Nam