isearch
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

Viết tiếp những thành quả trên các lĩnh vực trên, Tập Đoàn Sao Mai thực hiện sứ mệnh mới của mình đối với địa phương, đối với Xã Hội – nơi đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của Sao Mai, đó là “Cung ứng nhân lực và tư vấn du học” với mong muốn “nâng cao tri thức và đời sống người lao động – phát huy tính trách nhiệm đối với xã hội”, cụ thể là: cải thiện đời sống của người lao động Việt Nam, mong muốn người lao động Việt Nam được tiếp xúc với nền công nghiệp tiên tiến, hiện đại để dần tạo ra một nguồn nhân lực chất lượng – khoẻ mạnh – tư duy.

Công ty cổ phần đầu tư Tài Chính & Truyền Thông Quốc Tế (MIF) được Tập Đoàn Sao Mai giao nhiệm vụ để thực hiện sứ mệnh đó – cũng là đơn vị đầu tiên duy nhất vùng ĐB Sông Cửu Long được Bộ LĐTBXH cấp giấy phép thực hiện công tác bồi dưỡng và cung ứng nguồn lao động có chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động trong và ngoài nước. Với phương châm hoạt động: “Thành công của đối tác và người lao động là thành công của MIF”, MIF luôn có những chế độ hỗ trợ phù hợp và tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển sự nghiệp của người lao động, góp phần xây dựng một cộng đồng phát triển bền vững.