isearch
Giới thiệu

Sao Mai Group

Tiền thân của tập đoàn Sao Mai là công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang được thành lập năm 1988. Đến năm 1997, theo xu hướng mở cửa hội nhập của nền kinh tế lúc bấy giờ, các cán bộ chủ chốt đã tách ra thành lập công ty cổ phần Xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang.
Since 1988
Since 1988

Dự án tiêu biểu

Công ty thành viên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI SOLAR
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MẶT TRỜI EUROPLAST LONG AN
CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
CÔNG TY CP DU LỊCH AN GIANG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (AFC)
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH ĐỒNG THÁP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ (MIF)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAO MAI SOLAR
Ngành nghề: Điện mặt trời
CÔNG TY TNHH SAO MAI SUPER FEED
Ngành nghề: Sản xuất và chế biến thức ăn thủy hải sản
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (AFC)
Ngành nghề: Tư vấn xây dựng và đầu tư tài chính
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN
Ngành nghề: Chế biến và nuôi trồng thủy sản
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA (I.D.I)
Ngành nghề: Chế biến và xuất khẩu thủy hải sản