isearch

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TẬP ĐOÀN SAO MAI LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thursday, 01/06/2023, 22:03 GMT+7

Thực hiện Kế hoạch số 510/KH-LĐLĐ ngày 27/4/2022 và Hướng dẫn số 82/ HD.LĐLĐ ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh An Giang, sáng ngày 19/5/2023, tại Hội trường lầu 2 Khách sạn Đông Xuyên, Ban Chấp hành Công đoàn Tập đoàn Sao Mai đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.