Ông Trương Công Khánh sinh năm 1989 tại Đồng Tháp, tốt nghiệp cử nhân kế toán-kiểm toán.

Từ 7/2009 - 11/2010 Ông công tác Ban kiểm toán nội bộ Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành.

Từ 12/2010 - 10/2013, Ông chuyển sang công tác tại Công ty CP Địa ốc – Khoán sản Châu Á và kiêm kế toán viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI.

Từ 8/2013, Ông được bầu làm Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI.

Tháng 9/2013, Ông Khánh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát.

Tháng 01/2017, Ông Khánh được bầu làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á.

Tháng 07/2017, Ông được bầu làm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Sao Mai

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Sao Mai; Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI; Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á

Hiện nay Ông Khánh đang nắm giữ 203.500 cổ phần của Tập đoàn Sao Mai, tương đương 0,08% vốn điều lệ.

Liên hệ với chúng tôi

DỰ ÁN

Nhập email để nhận bài viết mới nhất từ Sao Mai An Giang
Đăng ký ngay