Ông Trương Vĩnh Thành sinh ngày 07/07/1977 ở Thôn Giang Nam, Phước Hiệp, Tuy Phước, Bình Định. Tốt nghiệp Kỹ sư xây dựng đại học Bách khoa TPHCM khóa 1994 - 1999.

Từ năm 1999 – 2001: Phó phòng, trợ lý Giám đốc, trưởng phòng kỹ thuật Tập đoàn Sao Mai.

Từ năm 2001 – 2004: Giám đốc Cty Tư vấn Thiết kế Điển hình An Giang, trưởng phòng KCS, TP. Marketing Tập đoàn Sao Mai.

Từ năm 2005 – 2007: TP Quản lý Đầu tư Tập đoàn Sao Mai kiêm P.Tổng Giám đốc Cty Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia.

Năm 2008 – 2011: Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia.

Từ 2011 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai

Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai, Thành viên HĐQT Cty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia, Thành viên HĐQT công ty Trisedco; Tổng giám đốc Công ty CP Du Lịch An Giang.

Hiện nay ông Thành đang nắm giữ 181.500 cổ phần của Tập đoàn Sao Mai, tương đương 0,08% vốn điều lệ.


Liên hệ với chúng tôi

DỰ ÁN

Nhập email để nhận bài viết mới nhất từ Sao Mai An Giang
Đăng ký ngay